Partnerzy

Jeżeli chcesz iść szybko to idź sam. Jeżeli chcesz dojść daleko to idź w grupie.

Jesteśmy dumni z możliwości współpracy z najlepszymi zespołami naukowców i  praktykami biznesu w Polsce i na świecie. Wsparcie naszych Partnerów umożliwia szybki rozwój firmy, produktów i usług.

Politechnika Warszawska

Współpraca w zakresie wykorzystania sieci neuronowych
do predykcji zapotrzebowania na energię elektryczną

Semtech

Partnerstwo w zakresie projektowania rozwiązań SmartMetering

Uniwersytet Warszawski

 

Greenpeace

Budowa i rozwój prosumenckiej elektrowni wirtualnej

ICM Meteo

Współpraca w zakresie algorytmów predykcji meteo

Microsoft

Rozwój platformy elektrowniapolska.pl w środowisku .NET