Spółdzielnie energetyczne

W Niemczech działa kilkaset Spółdzielni Energetycznych. W Polsce może ich powstać ponad tysiąc.
Wkrótce w Polsce zaczną powstawać spółdzielnie energetyczne. Sukces społeczny i ekonomiczny odniosą te, które wygenerują konkretne oszczędności i zyski.
elektrowniapolska.pl zaoferuje spółdzielniom energetycznym:

  • zunifikowane opomiarowanie różnych źródeł wytwórczych OZE,
  • bilansowanie produkcji i użycia energii elektrycznej,
  • śledzenie trendów na rynku energii w celu wsparcia procesu zawierania najkorzystniejszych transakcji zakupu i sprzedaży energii,
  • rozliczanie (fakturowanie) konsumpcji i produkcji energii elektrycznej wśród Członków i Klientów spółdzielni energetycznej.


SZYBKA INSTALACJA TESTOWA

Chcemy aby Klient mógł szybko poznać zalety i bezpieczeństwo platformy elektrowniapolska.pl.
Proponujemy zryczałtowane, pilotażowe wdrożenie kompletnej platformy w jednej lokalizacji.
Zamów wdrożenie pilotażowe:

Bartłomiej Steczowicz
b.steczowicz@terazenergia.pl
tel. 514-030-431