Rozproszony DSR

elektrowniapolska.DSR – Polska Usługa Demand Side Response (DSR)  

Usługa elektrowniapolska.DSR będzie dostępna od czwartego kwartału 2016 roku. Nasza platforma zapewni tysiącom przedsiębiorstw  możliwość odpłatnego działania strony popytowej wspierające stabilność krajowego systemu elektroenergetycznego.

Zakładamy że wartość rocznych kontraktów na usługi DSR na polskim rynku mocy będzie na poziomie ponad 200 tys. PLN/MWh rocznie. Działania DSR realizowane przez Nas polegać będą na:

 • przesunięciu poboru energii w inne pory dnia,
 • realizacji testowych i operacyjnych uruchomień rezerw mocy na żądanie (generatory prądotwórcze i magazyny energii),
 • realizowaniu pewnych i powtarzalnych redukcji na żądanie operatora OSP na zakontraktowanym poziomie,
 • realizowaniu dostępu do systemu monitoringu poziomu redukcji DSR,
 • rozliczaniu płatności wynikających z umów DSR.

Podstawowe cele usługi elektrowniapolska.DSR:

 • wzmocnienie stabilności Krajowego Systemu Elektroenergetycznego,
 • generowanie dodatkowych przychodód dla przedsiębiorstw uczestniczących w platformie elektrowniapolska.DSR.

Gdy Firma posiada kilkadziesiąt lub kilkaset lokalizacji to wszelkie działania związane z zarządzaniem popytem muszą być sprawne i zautomatyzowane.
Zarabiaj pieniądze dzięki elastycznej konsumpcji energii elektrycznej w firmie. Celem usług Demad Side Response (DSR) jest odpłatne redukowanie zużycia energii elektrycznej przez Klientów w godzinach szczytu lub w czasie nagłych awarii w systemie energetycznym.

Co oferujemy
Wdrożenie w Twoje firmie odpłatnych usług DSR na potrzeby Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Zdefiniujemy i wdrożymy funkcję przesuwania określonych procesów w firmie z godzin o wyższych cenach energii i dystrybucji do godzin o niższych cenach.
Wdrożenie usługi elektrowniapolska.DSR to:

 • wstępna definicja potencjału redukcyjnego,
 • instalacja urządzeń sterująco-telemetrycznych Pliszka,
 • definicja procedury wyłączeń DSR w danej organizacji,
 • testy operacyjne,
 • uruchomienie usługi,
 • rozliczanie usług pomiędzy PSE a Klientem.

Zdefiniowanie możliwości.
Zdefinowanie i wdrożenie dobrych praktyk przesuwających określone procesy i elementy funkcjonowania firmy związane z poborem energii z godzin o wyższych cenach energii i dystrybucji do godzin o niższych cenach.