elektrowniapolska.pl

Pierwsza w Polsce platforma dla energetyki rozproszonej.

Od 2013 roku rozwijamy platformę elektrowni wirtulanej, którą tworzą autorskie urządzenia telemtryczne IoT, infrastruktura transmisyjna i zaawansowany system teleinformatyczny.
Nasza elektrownia wirtualna to zestaw narzędzi ICT obsługiwanychprzez nasz zespół analityków, adminstratorów i serwisanótw. Jak w elektrowni konwncjonalnej.  Wszystko według rygorystycznych zasad bezpieczeństwa i ciągłości pracy. Nasza elektrownia wirtualna to rozwiązanie spełniające parametry energetyki zawodowej. Zapewniamy predykcję produktywności, efektywną generację i bilansowanie źródeł rozproszonych. Zapewniamy sprzedaż i  tanie magazynowanie energii elektrycznej. Naszym celem jest umożliwienie stworzenia warunków technicznych i merytorycznych, które zapewnią polskiemu systemowi elektroenergetycznemu dostęp do zwirtualizowanej mocy ciągłej na poziomie 1 GW. Przyczynimy się do znaczącego obniżenia kosztów finansowych i środowiskowych systemowej wirujące rezerwy mocy. Stworzymy możliwość zbudowania krajowej Wirującej Rezerwy Redukcji w ramach działań rozproszonego zarządzania popytem (DSR).