Produkuj i Sprzedawaj Energię OZE

Spadające ceny i popularyzacja technologii OZE będą czynić z nich realne źródło zysków. Dbamy aby te przychody były stabilne i wysokie.
Telemetria OZE online – Elektrownia wirtualna poprzez dedykowane terminale telemetryczne PLISZKA w sposób ciągły monitoruje poziom produktywności źródeł OZE (elektrownie wiatrowe, instalacje fotowoltaiczne, biogazownie, MEW, kogeneracja).
Administracja OZE 365/24 – Nasi operatorzy Centrum Zarządzania Siecią NOC, wspierani przez system teleinformatyczny i szczegółowe dane meteorologiczne, śledzą 24 godziny na dobę pracę źródeł OZE, reagując bezzwłocznie na wszelkie awarie i nieprawidłowości.
Serwis terenowy – Centrum Zarządzania współpracuje ściśle z terenowymi serwisantami, którzy w razie potrzeby wykonują prace serwisowe i weryfikacyjne w terenie.
System Dynamicznej Sprzedaży Energii – platforma elektrowniapolska.pl  śledzi online poziom produktywności wszystkich podłączonych źródeł OZE oraz krótkoterminową prognozę pogody. Dzięki temu jesteśmy w stanie w imieniu naszych Klientów oferować na rynku duże pakiety energii oraz pozyskiwać Klientów na energię w każdym czasie. Unikniemy gwałtownych i niekorzystnych dla właścicieli OZE spadków cen energii, wynikających ze zmiany warunków pogodowych. Wpólnie staniemy się hurtowym graczem, liczącym się na rynku.
Dzięki temu unikniemy gwałtownych spadków cen wynikających z warunków pogodowych i niskiemu wolumenowi produkcji. Staniemy się wspólne graczem hurtowym z którym rynek będzie liczył się najbardziej.
Stały monitoring i analizy wykonywane przez pracowników naszego Network Operation Center zapewnią maksymalny zwrot z Twojej inwestycji i najwyższy efekt ekologiczny.